fbpx

02.07.2019

Ir noslēgusies jaunā Eiropas Parlamenta sasaukuma pirmā plenārsēde. Nākamos piecus gadus strādāšu Ekonomikas un monetāro jautājumu, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejās. Esam noklausījušies Eiropas Savienības himnu un svinīgi uzsākuši darbu. Ir ierādīta jauna vieta plenārsēžu zālē, saņemtas balsošanas kartes un instrukcijas par gaidāmajiem balsojumiem, kā arī esam izvēlējušies balsu skaitītājus. Rīt sāksies Eiropas Parlamenta atbildīgo personu vēlēšanas. Man blakus plenārsēžu zālē redzamas jaukās kolēģes no Rumānijas Adina Vălean un Vācijas Sabine Verheyen. Mums teica, ka kopā izskatāmies ļoti koši!

Inese Vaidere