fbpx

17.04.2019

Šodien, 17. aprīlī  Eiropas Parlaments (EP) apstiprināja ziņojumu par Eiropas Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu uzlabošanu, tai skaitā – divējādas kvalitātes produktu aizliegšanu ES vienotajā tirgū. Ar jaunajiem noteikumiem tiks aizliegti divējādas kvalitātes produkti, kuru iepakojums ir identisks, bet saturs un kvalitāte – atšķirīga, ja tam nebūs objektīvu iemeslu. 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas deputāte Inese Vaidere (ETP frakcija) skaidro: “Šis ir liels solis uz priekšu negodīgas komercprakses ierobežošanā, jo beidzot ir izdevies panākt, ka ražotāji vairs nedrīkstēs pret Austrumeiropas valstu patērētājiem izturēties kā pret otrās šķiras patērētājiem, tiem piedāvājot identiska iepakojuma, bet zemākas kvalitātes produktus.”  Tiklīdz šādi gadījumi tiks novēroti, Latvijā par negodīgas prakses novēršanu būs atbildīgs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas varēs izvērtēt iesniegtās pircēju sūdzības.

I. Vaidere uzsver: “Jaunā direktīva divejādas kvalitātes pārtikas produktu tirdzniecības praksi uzskatīs par „maldinošu” komercpraksi, un, ja tiks konstatēts, ka uzņēmumi pārkāpj noteikumus, sods var sasniegt līdz pat 4% no uzņēmuma gada apgrozījuma. Tas parāda to, ka mēs vairs nevēlamies pieņemt, ka dažādas kvalitātes produkti tiek tirgoti ar vienādām preču zīmēm. Tādēļ tas, ko sagaidām no ražotājiem ir pārtraukt maldināt patērētājus. Ja produktam ir vienāds iepakojums, tad arī tā sastāvam ir jābūt tieši tādam pašam. Tomēr šodien saņemtais Eiropas Komisijas priekšlikums nav pietiekami stingrs, kā Eiropas Parlaments to iepriekš bija pieprasījis. Noteikumos ir pārāk daudz izņēmumu un ir uzlikts pārāk liels slogs patērētājiem, kuriem šis atšķirības būs jāpierāda”. Deputāte piebilst, ka darbs pie divējādas kvalitātes izbeigšanas vēl nav pabeigts, jo likums ražotājiem atļauj laist apgrozībā atšķirīgus produktus ar vienādiem iepakojumiem izmantojot dažādus, likumā iekļautus izņēmumus. “Šis darbs būs jāturpina līdz pilnībā tiks izskausta Austrumeiropas patērētāju diskriminācija. Esam paredzējuši, ka pēc diviem gadiem Eiropas Komisijai būs šī likuma efektivitāte jāpārskata. Ja ražotāji negodīgi izmanto likumā iekļautos izņēmumus, uzskatu, ka būs nepieciešams tos stiprināt kā to savulaik Parlaments bija lēmis,” skaidro deputāte.

Inese Vaidere darbu pie produktu kvalitātes atšķirību novēršanas uzsāka 2015. gadā, vācot parakstus deklarācijai, kura aicināja mazināt patērētāju diskrimināciju. Savukārt 2017.gadā deputāte pieprasīja līdzekļus Eiropas līmeņa pētījumam un 2018. gadā to pagarināja, kopā sastādot gandrīz 2 milj. eiro lielu finansējumu. Projekta ietvaros Eiropas Komisija veica pētījumu, kas izstrādāja metodiku un salīdzināja pārtikas produktu kvalitāti dažādās ES valstīs. Gadu vēlāk pētījums tika paplašināts, tajā iekļaujot arī nepārtikas preces.

Informāciju sagatavoja
Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks