fbpx

06.03.2019

Informācija medijiem

Valsts drošības dienests (VDD) pēc Eiropas Parlamenta (EP) deputātes Ineses Vaideres iesnieguma uzsācis kriminālprocesu par nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu. 20. februārī Eiropas Parlamentā Latvijas Krievu savienības rīkotajā diskusijā “Politiskā vajāšana Baltijas valstīs” Tatjana Ždanoka izteicās, ka krievu un krievvalodīgo situācija Latvijā ir tāda pati, kā ebrejiem pirms Otrā pasaules kara.

Atbildot uz Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres iesniegumu, VDD norāda, ka, iepazīstoties ar diskusijas saturu, 28. februārī uzsākts kriminālprocess pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 78. panta pirmajā daļā – par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu. Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere: “Par saviem vārdiem ir jāatbild. Uzsāktais kriminālprocess ir tikai likumsakarīgs sākums situācijas risināšanā, kad Ždanoka ar domubiedriem Lindermanu un Gapoņenko veic darbības, kas šķeļ mūsu sabiedrību. Droši vien viņi mēģinās kriminālprocesa uzsākšanu saistīt ar vārda brīvības ierobežošanu. Tomēr šim gadījumam nav nekā kopīga ar vārda brīvību – nacionālā naida vai nesaticības izraisīšana ir kriminālpārkāpums, par ko ir jāsaņem sods atbilstoši likumam.”

Jau informējām, ka Tatjana Ždanoka 20. februārī Eiropas Parlamentā notikušajā diskusijā “Politiskā vajāšana Baltijas valstīs” izteicās, ka “mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka krievi un krieviski runājošie [Latvijā] ir tādā pašā situācijā, kā ebreji pirms Otrā pasaules kara. Mēs tiekam sodīti.”

Jau vairākus gadus pirms Otrā pasaules kara nacistiskā Vācija pieņēma Nirnbergas likumus, kas aizliedza laulības un ārlaulības attiecības starp ebrejiem un vāciešiem. Laika posmā no 1933. līdz 1938. gadam notika gan masveidīgs ebreju uzņēmumu boikots, gan vēlāk arī antisemītiski uzbrukumi, slepkavības un apcietināšanas. Tā, piemēram, 1938. gada 9. novembrī norisinājās Kristāla nakts, kad Vācijā notika masveidīgi nacistu partijas organizēti un valsts atbalstīti pret ebrejiem vērsti grautiņi, kuros dzīvību zaudēja ap simt ebreju, bet aptuveni 30 tūkstoši tika ieslodzīti koncentrācijas nometnēs.

Inese Vaidere: “Ja uzskatītu par patiesību Ždanokas izteikumus par krievu un krievvalodīgo situāciju Latvijā, tad paralēles izskatītos šādi: “Latvijā pieņemti likumi, kas aizliedz laulības un ārlaulības attiecības starp krieviem, krievvalodīgajiem un latviešiem. Latvijā ir vērojams krievu un krievvalodīgo uzņēmumu boikots un notiek etnisku motīvu vadīti uzbrukumi, slepkavības un apcietināšanas, kas vērstas pret krieviem un krievvalodīgajiem. Tāpat vienā naktī ir nogalināti ap simts krievu un krievvalodīgo, bet 30 tūkstoši no viņiem nosūtīti uz koncentrācijas nometnēm.” Katrs, kurš kaut ko zina par situāciju Latvijā, tādus izteikumus nodēvētu par absurdiem.”

Informāciju sagatavoja
Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks