06.05.2017

Nupat Briselē oficiāli ir atklāts Eiropas Vēstures nams. Svinīgajā ceremonijā kā īpašajam viesim iespēja bija piedalīties arī Eiropas Parlamenta deputātei Inesei Vaiderei (ETP grupa, Vienotība), kura ir viena no šī projekta virzītājiem un atbalstītājiem.

Šodien Eiropas Vēstures nams - muzejs, kurā apkopotas liecības par Eiropas vēstures dažādajām šķautnēm, savas durvis ver publikai.

Inese Vaidere neslēpj savu gandarījumu: “Ir milzīgs prieks par to, ka Eiropas Vēstures nams tagad ir atvērts! Šajā namā satiekas visas Eiropas vēsture, arī tā, kas 50 gadus tika slēpta aiz dzelzs priekškara. Šeit satiekas viss, kas mūs vienojis ilgus gadsimtus un, cerams turpinās vienot arī nākotnē, veidojot Eiropas identitāti.”

Deputāte skaidro, ka Eiropas Vēstures nams ir ilgu gadu pūļu rezultāts, darbs pie šī projekta, no idejas līdz atvēršanas brīdim, aizņēma vairāk nekā desmit gadus. Projektam neesot trūcis arī pretinieku, sevišķi no kreiso un komunistu puses, kuri vēlētos aizmirst visu, kas pēckara periodā nodarīts.

Eiropas Parlamentā Inese Vaidere par vienu no svarīgākajiem sava darba uzdevumiem uzskata vēstures notikumu skaidrošanu, lai negatīvi pagātnes notikumi neatkārtotos nākotnē. “Eiropas Vēstures nama atklāšana ir reāls pierādījums tam, ka darbs pie vienotas vēstures veidošanas ir nesis taustāmus rezultātus. Apmeklējot šo muzeju, cilvēki no visas pasaules varēs iepazīties ar vienojošo un atšķirīgo Eiropas vēsturē, tai skaitā ar Latvijas ceļu līdz neatkarībai”, skaidro deputāte.

I. Vaidere Eiropas Parlamentā regulāri organizējusi vienotas vēstures izpratnes veidošanai veltītus pasākumus, konferences un izstādes. Ar viņas atbalstu tapusi dokumentālā filma “Padomju stāsts”. I. Vaidere strādājusi pie ziņojuma par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu, ar kuru EP nosodīja abus totalitāros režīmus, kā arī panākusi, ka Eiropas Parlamentā oficiāli pieņem deklarāciju „Par 23.augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”.