fbpx

23.08.2016

Šodien Latvijā un citās Eiropas valstīs piemin staļinisma un nacisma upurus.

Pirms astoņiem gadiem Eiropas Parlamenta deputātei Inesei Vaiderei (ETP grupa, Vienotība) kopā ar četriem ārvalstu kolēģiem izdevās panākt, ka Eiropas Parlamentā oficiāli pieņēma deklarāciju „Par 23.augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”, kuru EP prezidents Hanss Gerts Poterings plenārsēdē oficiāli izziņoja kā spēkā stājušos.

Deklarācijā Eiropas Parlaments oficiāli nosoda abus noziedzīgos totalitāros režīmus un aicina visus ES valstu parlamentus pasludināt 23. augustu, kad tika parakstīts Molotova-Ribentropa pakts, par kopīgu staļinisma un nacisma noziegumu upuru piemiņas dienu. Īpašs gandarījums EP deputātei arī par to, ka viņa panāca 23. augusta, kā oficiālas atceres dienas, ierakstīšanu Latvijas likumdošanā.

“Šī darba pamatā bija nelokāma pārliecība, ka jāpanāk vienota Eiropas vēstures izpratne, tādēļ jūtos ļoti lepna, ka gan Latvijas, gan citu valstu kalendāros 23. augusts ir oficiāla piemiņas diena. Tā ir zīme tam, ka tagad Eiropa oficiāli nosoda abus noziedzīgos totalitāros režīmus un piemin upurus, kas cietuši to rezultātā,” saka Eiropas Parlamenta deputāte.

I.Vaidere atzīst: “Krievija - Padomju Savienības mantiniece gan joprojām savus nodarījumus noliedz un savu patieso seju arī neslēpj - gan okupējot Ukrainas teritorijas, gan regulāri iejaucoties Latvijas un citu valstu iekšpolitikā.”

Strādājot jau divpadsmit gadus Eiropas Parlamentā, par vienu no svarīgākajiem darba uzdevumiem I. Vaidere uzskatu vēstures notikumu skaidrošanu, lai šādi negatīvi pagātnes notikumi neatkārtotos nākotnē. Vaidere regulāri organizējusi vienotas vēstures izpratnes veidošanai veltītus pasākumus un konferences.