04.12.2012

Piektdien, 7. decembrī, plkst. 12:30 Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē notiks grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” atvēršanas svētki.

Grāmata tapusi ar Eiropas Parlamenta ETP grupas un deputātes Ineses Vaideres atbalstu sadarbībā ar Latvijas Okupācijas izpētes biedrību (LOIB). Tajā ietverti 2011. gada 17.-18. jūnijā Rīgā notikušās starptautiskās konferences „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” referāti, ļaujot iepazīties ar līdz šim plašākai sabiedrībai nezināmiem ilggadēju pētījumu rezultātiem. Pirmajā šāda veida starptautiskajā konferencē par padomju okupācijas atstāto mantojumu dažādu valstu tautsaimniecībā un vidē piedalījās Eiropas Parlamenta deputāti, zinātnieki no Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Vācijas un Somijas, kā arī Latvijas ekonomisti, vēsturnieki, vides zinību un militārās jomas speciālisti un eksperti. Sabiedrības plašā rezonanse par konferencē skartajiem tematiem mudināja tās organizatorus – EP deputāti Inesi Vaideri un Latvijas Okupācijas izpētes biedrību – apkopot konferencē izskanējušos referātus grāmatā.

Grāmata pasākuma dalībniekiem būs pieejama bez maksas. Tās 750 eksemplāri tiks arī nodoti ilggadējam I.Vaideres sadarbības partnerim – Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta fondam – izplatīšanai Latvijas lauku bibliotēkās, kā arī bez maksas tiks nodota mācību iestāžu bibliotēkās, Rīgas pilsētas bibliotēku tīklam un partneriem citos deputātes sadarbības projektos, par kuriem plašāk var izlasīt šajā mājas lapā.

Gaidām interesentus grāmatas atvēršanas svētkos Rīgas Latviešu biedrībā!