13.11.2012

9.novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā tikai pasniegta LEAF Balva 2012. Šis konkurss savos 12 pastāvēšanas gados kļuvis par visās Latvijas augstskolās novērtētu zīmolu, kas ļāvis plašākai sabiedrībai iepazīties ar vērtīgiem pētījumiem Latvijas ekonomikai būtiskās tēmās. Pasākuma atklāšanas uzrunā LEAF prezidente Inese Vaidere pauda gandarījumu par šogad konkursam iesniegtajiem 54 darbiem no 7 Latvijas augstskolām. Darbos jaunie speciālisti aplūkojuši plašu tēmu loku kā uzņēmējdarbībā, tā valsts pārvaldē, daudz pievēršoties finanšu jautājumiem un ekonomisko aktivitāšu veicināšanas iespējām Latvijā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, LEAF biedrs, lasīja ikgadējo LEAF lekciju „Eiropas konkurētspēja un Latvijas izaicinājumi”, kurā uzsvēra, ka priekšrocības, ko esam ieguvuši, pateicoties straujākajai ekonomiskajai izaugsmei ES, nepieciešams noturēt un aktīvi veicināt, lai Latvija straujāk tuvotos ES vidējam līmenim. Vispārējas Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšana ir ceļš, kā tas panākams, ietverot konkurētspējīgākas nodokļu politikas veidošanu, inovāciju un zinātnes attīstību. Lekcija izraisīja interesantu diskusiju pasākuma dalībnieku vidū. Arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, viens no pasākuma viesiem, premjeram vaicāja, kad Latvija varētu sasniegt Igaunijas vai vidējo Eiropas Savienības līmeni. Lai gan precīzu gadu nevar garantēt, premjers norādīja, ka ekonomiskais izrāviens ir zīme, ka Latvija tuvojas šim mērķim.

[slickr-flickr search=sets set=72157633313222757]

Atbildi uz akadēmiķa J.Stradiņa uzdoto jautājumu bija meklējis arī viens no LEAF Balvas 2012 laureātiem – LU EVF abiturients Edvīns Ripa ar bakalaura darbu „Latvijas nominālā un reālā konverģence uz ES vidējo līmeni”, darba vadītāja Irina Skribāne, ieguva vienu no 1.vietām. Laureāta darbu LEAF žūrijas biedri bija raksturojuši kā novatorisku darbu ar sabiedrisku nozīmi, kurš tālu pārsniedz bakalaura darbam nepieciešamās prasības. Darbā tika secināts, ka, saglabājot pašreizējos ekonomikas attīstības tempus, vidējais ES IKP līmenis tiks sasniegts labākajā gadījumā pēc 30 gadiem.

Tā kā LEAF Balvā 2012 tika piešķirtas divas 1. vietas, godalgota tika arī LU EVF abituriente Simona Striževska par maģistra darbu „Biznesa ciklu sinhronizācijas novērtējums Latvijas ekonomiskās attīstības kontekstā”, vadītājs Edgars Brēķis. Šīs laureātes darbu žūrija vērtējusi kā zinātniski vērtīgu pētījumu, kurā autore matemātiski pierāda, ka ekonomiskie cikli diezgan stipri korelē Latvijā un pasaulē, ka biznesa cikli Latvijā kavējās apmēram par vienu līdz diviem ceturkšņiem. Secinājumi tika atzīti par noderīgiem valsts pārvaldes īstermiņa aktivitātēm un darbā autore piedāvājusi Finanšu ministrijai izstrādāt Latvijas biznesa cikla attīstības monitoringa sistēmu, lai Latvijas ekonomiskajā attīstībā varētu veiksmīgi izvairīties no iepriekš paredzamiem saasinājumiem.

LEAF Balvas 2012 3. vietu ieguva Vidzemes augstskolas studentes Karīna Adamaite par maģistra darbu „Stratēģiskā partnerība tūrisma galamērķa konkurētspējas celšanā. Rundāles-Bauskas-Mežotnes piemērs”, vadītājs Andris Klepers, kuras darbu žūrija novērtēja kā praktisku pētījumu tūrisma klasteru veidošanā un publiskā-privātā sektora sadarbības veicināšanai Latvijā.

LEAF veicināšanas balvas par saturiski kvalitatīvi izstrādātiem darbiem saņēma Krista Pētersone (LU EVF) par bakalaura darbu „Latvijas biofarmācijas nozares starptautiskās konkurētspējas analīze” un Santa Babauska (Banku augstskola) par maģistra darbu „Līdzsvarotās rādītāju kartes koncepta izstrāde Latvijas privātās veselības aprūpes uzņēmumam konkurētspējas un vērtības paaugstināšanai”. Konkursa pirmo trīs vietu laureāti saņēma naudas balvas un LEAF prezidentes, Eiropas Parlamenta (EP) deputātes I.Vaideres ielūgumus uz EP Briselē, kā arī atzinības rakstus. Ielūgumu apmeklēt Briseli saņēma arī laureātu darbu vadītāji.

Ilggadējais konkursa partneris Augstākās Izglītības Padome (AIP) savu balvu pasniedza zinātniski pētnieciskajam darbam „Dzīvošana Latvijā” („Living in Latvia”), vadītājs Mihails Hazans (LU EVF), kas veidots īpaši LEAF Balvas konkursam. Darbu veidojusi starptautisku studentu komanda - Raimonds Kokarēvičs (Latvija), Javier Mendoza Jimenez (Spānija), Nena Markovic (Bosnija un Hercegovina) par ārzemju studentu izdevumu paradumiem Latvijā un iespējām Latvijas uzņēmējiem attīstīt īpašus piedāvājumus ārzemju studentiem.

Pasākumā tika pasniegtas arī uzņēmuma EcoBaltia speciālbalvas Mārtiņa Danusēviča vadītajiem darbiem no LU EVF – „Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozares vērtējums”, autore Lota Barkane-Kovaļenko, un „Depozīta sistēmas ieviešanas iespējas Latvijā”, autore Kristīne Rudņicka.

LEAF prezidente I. Vaidere pauda gandarījumu par V. Dombrovska prezentācijas raisīto diskusiju. Atzīmējot to, ka Latvijas sniegums atspoguļojas ne tikai ekonomiskajos datos, bet arī augstu amatpersonu novērtējumā, Vaidere norādīja: „Latvijas panākumi ir pārliecinājuši tādus politiskās dienaskārtības veidotājus kā Angela Merkele (Vācijas kanclere) un Martins Šulcs (EP prezidents). Šulcs ir paudis nostāju, ka Latvija, kas pārvarējusi vislielākās grūtības, pamatoti prasa solidaritāti no ES institūcijām nākamā daudzgadu budžeta veidošanā. Mūsu panākumus novērtē citi, ir jāmācās tos atzīt un veicināt arī ikvienam no mums.”

Konkursa noslēgumā I.Vaidere izsludināja LEAF Balvu 2013, piebilstot, ka arī nākamajā konkursā LEAF sagaida inovatīvus un praktiskus pētījumus, kuros rast vērtīgas atziņas un ierosmes nākotnei.