08.11.2012

Šajās dienās Eiropas Parlamentā noris pasākums, veltīts 2012.gada Eiropas Pilsoņu balvas laureātiem, kurā piedalās balvas ieguvēji no visām ES dalībvalstīm. Laureātu vidū ir arī Rasma Freimane, Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) vadītāja, kuru Eiropas Pilsoņu balvai no Latvijas izvirzīja EP deputāte Inese Vaidere. Laureātiem būs iespēja tikties ar EP prezidentu Martinu Šulcu, kā arī savstarpēji apmainīties ar savās valstīs gūto pieredzi.

„Ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību un Rasmu Freimani mani saista virkne radošu un izglītojošu, latviskās vērtības cildinošu un ļoti sirsnīgu projektu: kopīgs atbalsts nevalstiskajām organizācijām, viedokļu apmaiņa Latvijas sieviešu konferencēs par iespējām uzlabot lauku sieviešu darba dzīvi, arī izglītojošu lekciju cikli reģionu sievietēm un sadarbība „Latvijas Avīzes” konkursā „Sieviete Latvijai”. Rasma ir apvienības ugunskurs – ar enerģiju, optimismu un spēku apveltīta sieviete, kura vada LLSA kopš tās pirmsākumiem un ir daudzo ideju un iniciatīvu autore,” par Latvijas laureāti stāsta EP deputāte Inese Vaidere. Piesakot kandidāti Eiropas Pilsoņa balvai, I.Vaidere raksturoja Latvijas reģionus aptverošo LLSA darbu, iesaistot Latvijas reģionu sievietes aktīvā sabiedriskā un saimnieciskā darbībā. „LLSA ir stabils un nopietns sadarbības partneris lauksaimniecības nozares organizācijām, aktīvi darbojas sabiedriskās domas veicināšanā, viedokļa paušanā un reģionālo atšķirību mazināšanā, cilvēku iekļaušanā uzņēmējdarbības uzsākšanā lauku reģionos un tālākizglītības veicināšanā,” stāsta I. Vaidere.

Eiropas Pilsoņa balva ir ikgadējs Eiropas Parlamenta apbalvojums par izciliem sasniegumiem pilsoņiem, grupām vai apvienībām, kas ar savu darbību apliecinājuši nozīmīgu apņēmību veicināt dalībvalstu pilsoņu un iedzīvotāju savstarpējo sapratni un ciešāku integrāciju vai sekmēt pārrobežu vai starptautisko sadarbību Eiropas Savienībā. Svinīgā Eiropas Pilsoņa balvas medaļas pasniegšana Rasmai Freimanei notiks 23.novemrī Rīgā, ES Mājā.

Sirsnīgi sveicam Rasmu Freimani, iegūstot Eiropas Pilsoņu balvu, un novēlam turpināt enerģisko darbu Latvijas Lauku sieviešu apvienībā, palīdzot Latvijas reģioniem plaukt un Latvijas sievietēm – ziedēt!