29.10.2012

Lai izprastu PSRS režīma militāro būtību, kā arī sekas, kādas Eiropai atstāja totālā militarizācija tautsaimniecībā, kultūrā, vidē, demogrāfijā un sociālajā jomā, Latvijas Okupācijas izpētes biedrība ar Vadības partnerības finansiālu atbalstu kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri (ETP grupa) organizē starptautisku konferenci „Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā: aktuāls skatījums”.

Konference norisināsies šī gada 2. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajā zālē, sākums 10:00. Preses konference, piedaloties konferences organizatoriem un lektoriem, laikā no 13:00-14:00.

Minētā konference turpinās 2011. gadā starptautiskajā konferencē „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” aizsākto darbu. Eiropā pazīstami zinātnieki, vēsturnieki un citi eksperti no desmit valstīm – Čehijas, Gruzijas, Igaunijas, Krievijas, Slovākijas, Somijas, Lietuvas, Ukrainas, Ungārijas, kā arī Latvijas – iepazīstinās ar unikāliem, līdz šim maz zināmiem faktiem par padomju militārā kompleksa negatīvo ietekmi uz Baltijas un citām Eiropas valstīm. Konferencē tiks analizēts arī, kādas deformējošas sekas šī PSRS totālā militarizācija ir atstājusi bijušajās okupētajās Eiropas valstīs, kā tā šodien kavē un nākotnē vēl ilgi ietekmēs šo valstu sociālekonomisko attīstību. Lektoru vidū pazīstamais vēsturnieks un publicists Boriss Sokolovs (Krievija), Tartu universitātes politisko un ekonomisko procesu pētniece Aigi Rahi Tamm (Igaunija), Tbilisi Universitātes profesors Papaskiri (Gruzija) un citi ievērojami referenti.

Konferences organizatoru pārstāve, Latvijas Okupācijas izpētes biedrības Konsultatīvās padomes vadītāja un Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere saka: „Padomju okupācijas režīms būtiski mainīja daudzu neatkarīgu valstu attīstības ceļu, uzspiežot tām savu kārtību un likumus, kuri brutāli iejaucās dabiskajās sociālekonomiskajās norisēs, tādējādi kavējot šo valstu stabilu izaugsmi vēl ilgi pēc PSRS sabrukuma. Eiropas Parlaments un Eiropas Savienība jau ir parādījuši savu stingro nostāju par nacistiskā un staļiniskā režīma līdzību, piemēram, deklarācijā par 23. augusta atzīšanu kā Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu. Turpinot pētniecību šajā virzienā, varam iegūt pārliecinošus, zinātniski pierādītus argumentus par šo režīmu nodarīto postu.”

Konferences 1.daļā tiks prezentēta starptautiskās konferences „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” apkopoto referātu grāmata, kura būs pieejama bez maksas.

Konferenci finansiāli nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības ietvaros. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības aktuālākajiem jautājumiem. Pasākumu līdzfinansē Eiropas Parlamenta ETP grupa.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties konferencē, kā arī tikties personīgi ar konferences organizatoriem un lektoriem preses konferences laikā!