24.10.2012

Strasbūra, 2012.gada 23.oktobris

Godājamie kolēģi,

Divpusējās sadarbības papildprotokols starp Eiropas Savienību un Izraēlu ir abpusēji izdevīgs un ārkārtīgi nozīmīgs. Tas uzlabos pieejamību lētiem, patentbrīviem medicīnas izstrādājumiem, likvidējot tehniskos ierobežojumus.

Izraēlas medikamenti ir starp labākajiem pasaulē un tos izmanto daudzas medicīnas iestādes, tajā skaitā - vairums Eiropas veselības aprūpes iestāžu. Protokols paātrinās ilgo sertificēšanas procedūru, samazinot izmaksas un uzlabojot pieejamību medikamentiem, dodot pacientiem iespēju maksāt mazāk par līdzvērtīgiem medikamentiem. Tas, īpaši krīzes apstākļos, ir ļoti svarīgi katram ES iedzīvotājam. Tiks saglabāta visaugstākā medikamentu kvalitātes standartu kontrole, ko pieprasa Eiropas regulējošās iestādes.

Protokols atver Eiropas medikamentu ražotājiem eksporta iespējas uz Izraēlu. Laikā, kad runājam par atbalstu inovācijām, protokols sniegtu reālu atbalstu lielākajai inovāciju nozarei - farmācijai. Līdz ar to arī darba vietas un izaugsmi.

Protokols kalpotu kā pirmais solis Eiropas un Izraēlas likumdošanas saskaņošanā, nākotnē Izraēlai saskaņojot savu likumdošanu ar aquis arī pārējās rūpniecības nozarēs.
Ieviešot vienotu sertificēšanas sistēmu, mēs varētu samazināt patentbrīvo medikamentu importa izmaksas no Izraēlas līdz pat 10 miljardiem eiro gadā. Ietaupījumi atspoguļotos kā pacientu, tā arī valsts veselības aprūpes sistēmas izmaksās.

Jaunās sertifikācijas procedūras nodrošinās, ka tikai reģistrētas un Eiropas Savienībā apstiprinātas Izraēlas kompānijas varēs ražot medikamentus eksportam, tādējādi tikai labākie testētie medikamenti nonāks Eiropas tirgū. Savukārt uzņēmumi, kas nu būs pakļauti vienreizējai sertificēšanas procedūrai, samazinās ražošanas laiku līdz pat 3 gadiem.

Ekonomiskais ieguvums no šī protokola ir acīm redzams - ātrāka pieejamība dzīvībai svarīgiem medikamentiem. Ir arī cits ieguvums - atbalsts demokrātiskam režīmam pretrunu un vardarbības plosītajā reģionā. Un varu tikai piekrist Kasparija (Caspary) kungam, ka, ja noslēdzām līgumu ar Palestīnu, tad tas pats jādara arī attiecībā uz Izraēlu.

Aicinu kolēģus bez atlikšanas atbalstīt protokola pieņemšanu, jo tas ļaus nodrošināt iedzīvotājiem pieejamāku veselības aprūpi, kas atbilstu visaugstākajiem kvalitātes kritērijiem.