26.10.2012

Strasbūrā, 2012.gada 25.oktobrī

Godātie kolēģi,

Lai arī Krievija kopš augusta ir Pasaules Tirdzniecības Organizācijas locekle un šis fakts ir apsveicams, tomēr jāatzīst, ka tā, diemžēl, savas saistības nepilda.

Krievija turpina īstenot tirdzniecību ierobežojošus pasākumus. Te jāmin, piemēram, importa aizliegums dzīvnieku ievešanai no ES, likumdošana, kas diskriminē ārvalstniekus publisku pasūtījumu jomā, sezonālās importa nodevas cukuram un citi.

Krievijai ir nekavējoši jāveic pasākumi intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Joprojām turpinās gan viltotu izstrādājumu ražošana, gan pārdošana. Nepietiekams ir darbs korupcijas novēršanas jomā, izpaliek būtiskas reformas.

Ļoti nopietni jāuztver tas, ka Krievija ir praktiski pārtraukusi darbu pie jaunā partnerības un sadarbības nolīguma. Šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, tam jābūt detalizētam un juridiski saistošam, tajā jāietver Eiropas standartu prasības, jāizveido juridiski saistoša enerģētikas nodaļa, nostiprinot nediskriminējošu un caurspīdīgu enerģētikas tirgu.

Ņemot vērā, ka aptuveni 75% no investīcijām Krievijā nāk tieši no Eiropas Savienības, ir svarīgi rūpēties par mūsu investoru aizsardzību, risinot sarunas par divpusējo ieguldījumu līgumu.
Šodien paiet 9 gadi kopš Mihaila Hodorkovska aresta un Jukos lietas sākuma. Šīs lietas turpinājums liecina, ka Krievijā par tiesiskumu pagaidām var runāt vienīgi kā par mērķi, taču mums jādara viss iespējamais, lai šo mērķi sasniegtu.

Nobeigumā, vēlos uzsvērt, ka līgumi un vienošanās ir jāpilda un mūsu uzdevums ir panākt, lai mūsu partnere Krievija to darītu.