fbpx

04.05.2010

Rīga, 30.aprīlis. Šodien Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere viesojās Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazajā zālē notiekošajā konkursa „Brīvība – augstākā vērtība” noslēgumam veltītajā konferencē, lai sveiktu konkursa dalībniekus, kā arī pasniegtu atzinības rakstus un ielūgumus apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē skolotājiem, kas ir snieguši lielu ieguldījumu šī konkursa un konferences organizēšanā.
Radošo darbu konkursu “Brīvība - augstākā vērtība” visa šā mācību gada laikā organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību “4.maija Deklarācijas klubs”, kas pārstāv par neatkarību balsojušos Augstākās padomes deputātus, un biedrību “Virtuālā enciklopēdija”. Konkurss norisinājās divās kārtās, tajā iesaistījās vairāk nekā 30 skolu ar 150 skolēnu līdzdalību. Šodien konkursa „Brīvība – augstākā vērtība” noslēguma konferencē piedalījās skolēni un viņu pedagogi, kas prezentēja savus sagatavotos referātus par Latvijas vēstures jautājumiem, kas tapuši konkursa gaitā.
Uzrunājot klātesošos, I.Vaidere sacīja: „Šīs dienas ir satraucošas un iedvesmojošas. Atminoties to laiku, kad bijām uz savas, brīvas un neatkarīgas Latvijas sliekšņa, bijām baiļu un nedrošības sajūtas pārņemti, bet reizē arī spēka un entuziasma pilni.”
I.Vaidere uzsvēra, ka pirms teju 20 gadiem izcīnītā brīvība un neatkarība ir neatsverams ieguvums, norādot, ka mums ir jālepojas, ka esam latvieši, un jāciena sava valoda un kultūra, jo, zaudējot to, mēs vairs nekad to neatjaunosim, tā ir patiesā brīvības vērtība. Izsakot atzinību par lielo ieguldījumu konkursa un konferences organizēšanā, I.Vaidere arī pasniedza atzinības rakstus Spīdolas ģimnāzijas sociālo zinību skolotājai Litai Vēverei, Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājai Irēnai Saicānei un Āgenskalna ģimnāzijas vēstures skolotājam Mārim Zvaigznem, aicinot apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.