fbpx

19.05.2010

Rīgā, 9.maijā. Šodien, svinot Eiropas idejas dzimšanas 60.gadadienu, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere piedalījās Eiropas Savienības dārza svētku atklāšanas ceremonijā Vērmanes dārzā, kas pulcējuši vairākus simtus dažāda gadagājuma interesentus.

9. maijā visā Eiropas Savienībā svin Eiropas dienu. Šajā dienā 1950. gadā Francijas ārlietu ministrs aicināja Eiropas valstis apvienot savu ogļu un tērauda rūpniecību, lai Eiropā nodrošinātu mieru. Stabilitāte un izaugsme, vienotais tirgus un brīva pārvietošanās ir dažas no Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām.

Eiropas Savienības Dārza svētki veltīti Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, īpaši uzsverot savstarpējās palīdzības un solidaritātes, jaunu prasmju apgūšanas un mācīšanās nepieciešamību un nozīmi. Apmeklētāji varēja iepazīties ar Latvijai nozīmīgām un aktuālām tēmām - eiro ieviešana, atbalsts uzņēmējdarbībai, radošums un inovācijas. Eiropas Gada mājā svētku dalībniekiem uz brīdi bija iespēja iejusties cilvēka ar īpašām vajadzībām dzīvē - tehnisko palīglīdzekļu demonstrējumi, riteņkrēslu strītbols, pieredzes apmaiņa, konsultācijas, sarunas, pirmās palīdzības vingrinājumi biedrības „Sustento” un Latvijas Sarkanā Krusta vadībā. Eiropas Savienības māja savukārt deva iespēju tikties zināšanu, sarunu un mākslas istabu noskaņās.