fbpx

30.04.2010

Brisele, 29. aprīlis. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes studenti Briselē tikās ar Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas deputāti Inesi Vaideri, lai iepazītos ar Eiropas Parlamenta deputāta darbu un apspriestu I. Vaideres un EP kopīgo praksi komunikācijā ar sabiedrību.

I. Vaidere, analizējot darba specifiku Eiropas Parlamentā, vienlaikus darīja zināmu, ka EP turpina aktīvu darbu saziņas uzlabošanā un sabiedrības intereses veicināšanā par ES. Līdz ar jauno parlamenta sasaukumu ir veikti būtiski uzlabojumi informācijas nodošānā sabiedrībai, ieviesta EP komiteju un apakškomiteju sēžu tiešā pārraide EP mājaslapā, kur ir pieejami arī darba dokumenti un pieņemtie ziņojumi, rezolūcijas un deputātu paveiktie darbi. Lai attīstītu saziņu ar sabiedrību, īpaši jauniešiem, EP ir izveidojis profilu populārajā interneta portālā Facebook, kur ikvienam ir iespēja uzdot sevi interesējošus jautājumus un iesaistīties diskusijās ar EP pārstāvjiem.

Attiecībā uz savu personīgo praksi, I. Vaidere uzsvēra, ka cenšas aktīvi un regulāri sniegt informāciju par būtiskākajām jautājumiem. Visas jaunākās ziņas ir pieejamas www.inesevaidere.lv, kā arī Pilsoniskās Savienības mājaslapā. Vienlaikus deputāte ar nožēlu atzīmēja, ka Latvijas preses interese par ES politiku joprojām ir vāja, kas apgrūtina sabiedrības informēšanu, tostarp, par jaunākajām iespējām un pabalstiem, ko ir pieņēmis EP.

Divu stundu garo debašu laikā studenti uzdeva jautājumus ne tikai par deputātes darbu, bet arī par to, vai Latvijas ievēlētie pārstāvji Briselē darbojas kā viena spēcīga komanda. I. Vaidere atzīmēja, ka visumā sadarbība gan ar kolēģiem Eiropas Parlamentā ir veiksmīga. Lai arī Latvijas deputāti darbojas atšķirīgās parlamenta komitejās, tie apvienojas Latvijai būtiskajos jautājumos.

Studentu grupas vadītāja, Latvijas Universitātes politikas zinātnes asociētā profesore Daina Bāra pastāstīja, ka došanās uz Briseli, lai klātienē iepazītos ar ES institūciju darbību ir bijusi pašu studentu iniciatīva. Svarīgi bija uzklausīt EP deputāti I. Vaideri un komunikāciju speciālistus, lai iepazītos ar jaunākajām idejām un uzzinātu par sabiedrisko attiecību procesiem politikā.

Daina Bāra uzsvēra, ka Briselē iegūta jauna un vērtīga pieredze, jo studenti apgūst ES vēsturi, kā arī ES publisko komunikāciju, teoriju un praksi.

Eiropas Parlamenta deputāte LU profesore Inese Vaidere un Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas studenti aktīvi sadarbojas jau vairākus gadus. Tiek rīkotas tikšanās un informatīvas diskusijas par jaunākajām tendencēm un niansēm gan par Eiropas Parlamenta ārpolitiku, gan Latvijas iespējām Eiropas dalībvalstu vidū.