fbpx

12.01.2010

2010. gada 11. janvārī, Briselē Latvijas kandidāta uz Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbības komisāra portfeli Andra Piebalga sniegums uzklausīšanā vērtējams pozitīvi. Tā uzskata par Piebalga uzklausīšanu atbildīgās Eiropas Parlamenta (EP) attīstības komitejas koordinators, no Īrijas ievēlētais deputāts Gajs Mičels.
Mičels pēc izjautāšanas izteicies, ka Piebalgs ir ieinteresēts attīstības sadarbības būtiskākajos jautājumos un labi izprot sev iedalītās atbildības jomu. Lai arī oficiāls vērtējums par notikušo uzklausīšanu tiks dots vēlāk, jau tagad par Latvijas kandidāta iztaujāšanu ir dzirdami atzinīgi vārdi.
Piebalga atbildes bija pārliecinošas, uzskata no Latvijas ievēlētie EP deputāti.
EP deputāte Inese Vaidere (PS) pauda viedokli, ka Piebalgs jaunajā EK būs to komisāru vidū, kas tiks atzīti par vienu no kompetentākajiem. Pēc Vaideres domām, Piebalgs pierādīja, ka pārzina viņam uzticētos jautājumus un viņam ir liela pieredze Eiropas lietās.
Vienlaikus no Vaideres teiktā noprotams, ka viņa nav īpaši apmierināta ar Piebalgam iedalīto attīstības jautājumu portfeli. Politiķe uzskata, ka lauksaimniecības vai transporta jomās Latviai tās virzītā komisāra darbība būtu daudz noderīgāka. Attīstības sadarbības komisāra amats, protams, ir nozīmīgs, gan Eiropai, gan arī pasaulei.
Piebalgam EP deputātu izjautāšanā nācās atbildēt uz jautājumiem par plašu tēmu loku. Piebalgs sniedza atbildes uz jautājumiem gan par praktisku gaidāmo darbību, piemēram, darbību jaunveidojamā ES Ārējās darbības dienestā un sadarbību ar augsto pārstāvi ārlietās Ketrinu Eštoni, gan par plānoto darbu attīstības sadarbībā tādos jautājumos kā palīdzība konfliktu skartajai Sudānai vai zivsaimniecības partnerības nolīgumi ar Āfrikas valstīm.
Pēc Piebalga teiktā, krīzes laiks nevar būt par pamatu tam, lai dalībvalstis samazinātu atbalstu attīstības sadarbībai, un finanses šim mērķim, tieši pretēji, ir jāpalielina.
“Ja mani apstiprinās šajā amatā, es darīšu visu, ko spēšu, lai mudinātu dalībvalstis pildīt, ko tās solījušas,” teica komisāra amata kandidāts.
Piebalgs pēc trīs stundas ilgas iztaujāšanas EP, runājot gan angļu, gan franču valodā, noslēguma vārdus izvēlējās teikt latviski. “Man šī iztaujāšana nebija nekāda izprieca, bet to uzveru kā piemērotības pārbaudi un ceļamaizi tālākam darbam,” sacīja Piebalgs.
Piebalgs uzskata, ka nākamajos piecos gados attīstības sadarbībā gaidāmi gan lieli pārbaudījumi, gan lielas iespējas. “Mēs nedrīkstam pieļaut, ka laikā, kad pie mums valda pārticība, 100 miljoni cilvēku cieš badu,” teica Piebalgs.
Pēc visu 26 komisāru kandidātu iztaujāšanas 26.janvārī paredzēts EP balsojums par visu jauno Eiropas Komisijas sastāvu, līdz tam laikam atbildīgās komitejas sniedz savu vērtējumu par notikušo kandidātu uzklausīšanu.