fbpx

17.07.2009

Kopš Jūsu ievēlēšanas amatā ir pagājuši jau vairāki mēneši. Šajā laikā Jūs galvenokārt esat veltījis uzmanību budžeta izdevumu samazināšanai, kas, protams, bija nepieciešams solis. Tomēr joprojām valstī trūkst galvenā – kopīga skatījuma uz to, kā mēs valstī atjaunosim ekonomiku, kā iziesim no krīzes, kā piepildīsim budžetu un kāda būs tālākā attīstība.

Jau pirms vairākiem mēnešiem šajā sakarā ierosināju Jums aicināt kopā Latvijas ekspertus, arī vadošos politiķus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta deputātus – ekonomistus, lai šādu redzējumu bez kavēšanās izstrādātu. Konkrēti piedāvāju Latvijas Ekonomikas attīstības foruma palīdzību, ievērojot tos secinājumus, kas tika izdarīti Foruma organizētajā konferencē šī gada februārī. Šajā laikā pie manis ir vērsušies gan Latvijas redzamāko banku vadītāji, gan arī cienījami uzņēmēji, paužot satraukumu par valsts attīstības perspektīvas neesamību, kā arī to, ka nekādā veidā netiek atbalstīti Latvijas uzņēmēji – galvenie darbavietu un budžeta ieņēmumu veidotāji.

Latvijas ekonomikas atjaunotnes plāna izstrādei ir arī labs pamats – Eiropas Savienības izveidotais Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns. Tomēr valdība nav ņēmusi vērā šī plāna pamatnostādnes – pretēji tam ir paaugstināti nodokļi, nav nodrošināts, ka tiek atjaunota normāla uzņēmumu kreditēšana, nav novērsti birokrātiskie šķēršļi uzņēmējdarbībai, bet sāpīgās budžeta problēmas galvenokārt tiek risinātas uz maznodrošināto iedzīvotāju un pensionāru rēķina, tādējādi samazinot pieprasījumu ekonomikā un padarot krīzi vēl smagāku.

Godātais Dombrovska kungs! Aicinu Jūs nekavējoties sasaukt darba grupu, kurā ietilptu uzņēmēji, banku pārstāvji, ekonomikas eksperti un vadošie politiķi, lai jau nākošās nedēļas sākumā, līdz budžeta grozījumu pieņemšanai, izstrādātu Latvijas ekonomikas atveseļošanas un darba vietu radīšanas rīcības plānu. Ir nepareizi vainu par sarežģīto situāciju novelt uz starptautiskajām institūcijām– kā atzīst Starptautiskā Valūtas fonda eksperti, tad galvenais šķērslis līdzekļu piešķiršanai ir tieši valsts ekonomikas attīstības kopīgā redzējuma plāna trūkums. Šobrīd kā nekad ir nepieciešama ātra un vienota rīcība.

Ja nākamajā nedēļā šis darbs netiks veikts, uzskatu, ka Jums ir jāuzņemas personīga atbildība par Latvijas ekonomikas turpmākajām problēmām.