fbpx

18.06.2009

Centrālā vēlēšanu komisija paziņojusi tos deputātus, kuri no Latvijas ievēlēti darbam Eiropas Parlamentā. No “Pilsoniskās savienības” Eiropas Parlamentā strādās Saeimas deputāte Sandra Kalniete un Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere.

Inese Vaidere īpaši pateicas tiem 45 tūkstošiem vēlētāju, kuri viņu ir apbalvojuši ar saviem „plusiņiem”.

Patlaban ikvienam vissvarīgāk ir redzēt Latviju kā attīstītu un labklājīgu Eiropas valsti. Iepriekšējā Eiropas Parlamenta sasaukumā Inese Vaidere ir panākusi, ka Latvijas deputāti tiek respektēti, ka ir pareizi saprasta Latvijas pagātne, kura lielā mērā nosaka tagadni un nākotnes perspektīvas: filma „Padomju stāsts”, rakstiskā deklarācija par 23. augustu kā staļinisma un nacisma upuru kopīgu piemiņas dienu, EP prasība Krievijai atzīt Baltijas balstu okupāciju ir bijuši efektīvi līdzekļi, lai Eiropā veidotos kopīga vēstures izpratne un attīstītos neliekuļots dialogs ar Krieviju.

Nākamajā sasaukumā deputāte ir izvirzījusi prioritātes, kuras galvenokārt skar ne vien ārlietu, bet galvenokārt ekonomikas atveseļošanās jautājumus. Deputāte turpinās iesākto cīņu par vienādiem nosacījumiem Latvijas zemniekiem un uzņēmējiem ES, kā arī darbu pie tā, lai Eiropa runātu vienā ārpolitiskā balsī ar mūsu kaimiņiem, veidojot ar tiem līdztiesīgu, abpusēji izdevīgu sadarbību. I. Vaidere turpinās darbu pie kopīgas ES enerģētikas politikas, liekot uzsvaru uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu.