fbpx

07.05.2009

2009. gada 5. maijā notika Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedras rīkotā ekspertu un sabiedrības interešu grupu pārstāvju apaļā galda diskusija, noslēdzot Eiropas Parlamenta projektu par piekrastes ilgtspējīgu attīstību, kuru atbalstījuši Eiropas Parlamenta deputāti Ģirts Valdis Kristovskis un Prof.Dr. oec. Inese Vaidere.

Diskusijā tika novērtēti pētījumu autoru apkopotie secinājumi par ilgtspējīgas attīstības procesiem piekrastes teritorijās, īpaši starpnozaru un integrētā skatījumā, kā arī gatavoti rīcībpolitikas priekšlikumi vietējam, nacionālam, Baltijas jūras reģiona, kā arī ES lēmumu pieņemšanas līmenim.

Inese Vaidere ekspertus iepazīstināja ar Eiropas Parlamentā pieņemtajiem lēmumiem par vides aizsardzību piekrastes joslās, par tūrisma ietekmes reģionālās attīstības aspektiem piekrastes reģionos, kā arī analizēja izstrādātos ieteikumus ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām un to iespējamo ietekmi uz Latviju.

Inese Vaidere diskusijā pievērsās arī Eiropas Parlamenta Baltijas intergrupas deputātu darbam Baltijas jūras stratēģijas izstrādē. Šīs stratēģijas īstenošanai un reģiona attīstībai, pateicoties aktīvam deputātu darbam, Eiropas Savienības budžetā ir piešķirta atsevišķa budžeta līnija. Deputāte uzsvēra, ka stratēģijas veiksmīgai realizācijai nepieciešama visaptveroša teritoriālā un politiskā pieeja, kuras pamatā ir valsts, reģionālā un vietējā līmeņa sadarbība.

Diskusijas secinājumi tiks apkopoti un iekļauti rakstu krājumā „Piekrastes ilgtspējīga attīstība: sadarbības pārvaldība”, kas tiks izdots ar Nāciju Eiropas grupas atbalstu.

[slickr-flickr "[email protected]" tag="2009-05-07" thumbnail_size="small" type="gallery" size="large"]